התרת נישואין

ענייני נישואין וגירושין של יהודים, חייבים על פי חוק להידון בבית הדין הרבני על פי ההלכה. הדין הישראלי קובע כי הגירושין בארץ יתבצעו על פי הדין האישי המשותף לשני בני הזוג.

בתי הדין הדתיים, אינם מכירים בנישואין של זוגות "מעורבים" (כל אחד מבני הזוג משתייך לדת אחרת) ו/או זוגות בהם לפחות אחד מבני הזוג מוגדר "חסר דת".

בני זוג אשר נישואיהם אינם מוכרים על ידי בתי הדין הדתיים (זוגות מעורבים או חסרי דת), המעוניינים לסיים את מערכת הנישואין שלהם, עליהם לעשות זאת בדרך של "התרת נישואין".

002מה ההבדל בין התרת נישואין לבין גירושין?

כאשר בני זוג יהודים מעוניינים להתגרש כאמור, עליהם לפנות לבית הדין הרבני המשמש כערכאה היחידה המוסמכת לדון בענייני גירושין של יהודים. גם אם בני הזוג היהודים נישאו במדינה אחרת, עליהם לפנות לבית הדין הרבני בעניין.

אם נישואיכם אינם מוכרים בבתי הדין הדתיים, הליך הגירושין מבוצע בהליך מיוחד המכונה התרת נישואין.
מדובר בהליך שסמכות ההכרעה בו נתונה בידיו של בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט יאפשר לבני זוג נשואים לסיים את נישואיהם שלא דרך בית הדין הרבני או בית דין דתי אחר, שכן נישואיהם שם לא מוכרים כלל.

כיצד מגישים בקשה להתרת נישואין?

בעבר, זוגות מעורבים ו/או חסרי דת, אשר נישואיהם לא הוכרו דרך בית דין דתי והחליטו כי הם מעוניינים לסיים את נישואיהם, נדרשו להגיש בקשה לבית המשפט העליון על מנת שיפנה אותם לבית המשפט הרלוונטי אשר יבוצע בפניו הליך התרת הנישואין. ברוב המוחלט של המקרים, זוגות אלו הופנו לבית המשפט לענייני משפחה. כיום החוק קובע כי הסמכות לקביעת מקום השיפוט להליך התרת נישואין, נתונה לבית המשפט לענייני משפחה.

בקשה להתרת נישואין תוגש לבית המשפט לענייני משפחה הסמוך למקום מגוריהם המשותף של בני הזוג, כדי שזה יקבע את הערכאה בה יידון ההליך. לבקשה יצורפו מסמכים המעידים על דתו של כל אחד מבני הזוג או לחילופין על כך שהינם חסרי דת וכן כל מסמך המעיד על קשר נישואיהם.

ככלל, ההליך יתנהל בבית המשפט לענייני משפחה, אך במקרים בהם חל דין דתי על אחד מבני הזוג, או ספק לגבי דתו של אחד מהם, תיבדק האפשרות לדון אותו על פי הדין הדתי אליו הוא משתייך כדי לברר האם יש צורך לקיים הליך גירושין דתי.

באם אין צורך בקיום הליך גירושין דתי, בית המשפט לענייני משפחה יתיר את נישואי הצדדים ויעניק לבני הזוג תעודה התאפשר לכל אחד מהם להינשא בעתיד לאדם אחר.

האם התרת נישואין מחייבת הסכמה משותפת?

חשוב לדעת כי בניגוד להליך גירושין על פי ההלכה, אשר צריך להיעשות בהסכמת הצדדים (הבעל צריך ליתן את גיטו והאישה צריכה לקבלו), התרת נישואין נעשית על ידי מתן פסק דין. דהיינו, בית המשפט יכול לאפשר במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתו, התרת נישואין ללא הסכמתו של בן הזוג השני.

לקבלת מידע נוסף אני מזמינה אתכם לפנות למשרדי לקביעת פגישת ייעוץ, לשמוע על פרטי ההליך וביחד נבצע את הפנייה לערכאות הרלוונטיות באופן המקצועי והמדוקדק ביותר.

מעוניינים לקבל פרטים נוספים ו/או לקבוע פגישת ייעוץ?
חייגו עכשיו לטלפון 03-6007272 או 054-4666566
לחצו כאן למעבר לטופס יצירת קשר