מזונות אישה

סעיף 2 לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) התשי"ט-1959 קובע כי "אדם חייב במזונות בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלו" דהיינו, כאשר מדובר בבני זוג יהודים אשר נישאו כדת משה וישראל, האישה תהא זכאית למזונות מבעלה מתוקף הדין העברי.

הסמכות לדון במזונות אישה נתונה הן לבית המשפט לענייני משפחה והן לבית הדין הרבני (סמכות מקבילה) ובאם ערכאה אחת מבין השתיים "תרכוש" סמכות ראשונה, תהא הערכאה השנייה מנועה מלדון באותו העניין.

002חשוב להקדים ולהתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום דיני המשפחה ולגבש עמו את אסטרטגיית הפעולה המתאימה בעניינכם היכן להגיש תביעה למזונות אישה, שכן קיים הבדל משמעותי בפסיקת דמי מזונות האישה בין בית המשפט לענייני משפחה לבין בית הדין הרבני, כמו גם הסעדים שניתן לקבל בכל אחת מהערכאות.

על פי הדין העברי, הבעל מחויב בתשלום מזונות אישה בסכום אשר יאפשר לה לחיות את חייה באותה רמת חיים אליה הורגלה במהלך חייהם המשותפים. עיקרון זה מעוגן בכלל ההלכתי "עולה עמו ואינה יורדת".

חשוב לדעת כי החיוב למזונות אישה תם במועד פקיעת הנישואין, כלומר, האישה זכאית לדמי מזונות כל עוד בני הזוג נשואים.

מזונות האישה כוללים את הצרכים הנדרשים לקיומה הרווחת של האישה לרבות מזון, ביגוד, קוסמטיקה, מדור, אחזקת מדור, הוצאות רכב וכיו"ב.

במקרים בהם חויב הבעל במתן גט על ידי בית הדין הרבני אך הוא מסרב להתגרש, קיימת אפשרות לזכות את האישה ב" מזונות מדין מעוכבת", שהינם מזונות בעלי אופי עונשי.

חישוב דמי המזונות

בבוא בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לקבוע את סכום מזונות האישה, יתחשב בית המשפט בשלושה מרכיבים מרכזיים: הכנסותיו של הבעל, צורכי האישה והכנסותיה. יצוין כי לצורך קביעת דמי המזונות מתחשבים לא רק בהשתכרות הבעל בפועל, אלא גם בהכנסותיו ממקורות שונים לרבות רכושו ופוטנציאל השתכרותו.

במידה והאישה עובדת ומכלכלת את עצמה באופן שמספק את כל צרכיה, זכאי הבעל לטעון כי "מעשה ידיה" יהיו "תחת מזונותיה" ובאם טענה זו תתקבל, לא יחויב הוא במזונותיה. במידה והאישה משתכרת שכר אשר לא מספק את מלוא צרכיה, יחויב הבעל בהשלמת מזונותיה בלבד.

שלילת זכות האישה לדמי מזונות

זכותה של אישה לקבל מזונות מבעלה עלולה להישלל ממנה בין היתר אם עזבה מרצונה את בית מגורי הצדדים ללא כל סיבה מוצדקת ו/או בגדה בבעלה ו/או אם היא מסרבת לקיים עמו יחסי אישות סדירים כמקובל בין בני זוג.

מזונות אישה בנישואין אזרחיים/ידועים בציבור

כאשר בני זוג מחליטים להתחתן בנישואין אזרחיים, הם כורתים הלכה למעשה הסכם לחיות יחדיו כנשואים זה לזו בנישואין אזרחיים.

בית המשפט העליון קבע הלכה לפיה נישואין אזרחיים מחוץ למדינת ישראל, הינה אפקט של יצירת חובות וזכויות בין הצדדים על פי דיני החוזים ובבואו בית המשפט לדון בזכאות ידועה בציבור למזונותיה, יחיל הוא את עקרון תום הלב.

שיעור דמי המזונות אשר יפסקו, משך תקופת החיוב בהם וכיו"ב, עשויים להשתנות ממקרה למקרה והם נגזרים ממערכת התנהגות הצדדים, מצבם הכלכלי ועוד.

אני מזמינה אתכם לפנות למשרדי לקבלת מידע נוסף ו/או לקביעת פגישת היכרות וביחד נבצע את הפנייה לערכאה הרלוונטית באופן המקצועי ביותר תוך בניית האסטרטגיה המשפטית אשר תסייע לכם לעמוד על זכויותיכם.

מעוניינים לקבל פרטים נוספים ו/או לקבוע פגישת ייעוץ?
חייגו עכשיו לטלפון 03-6007272 או 054-4666566
לחצו כאן למעבר לטופס יצירת קשר