מזונות ילדים

המקור המשפטי לחיוב דמי המזונות בישראל מצוי בסעיף 3 לחוק תיקון דיני משפחה (מזונות) התשי"ט-1959. חיוב מזונות הילדים יהא על פי הדין האישי ובהתאם לכך, ענייני נישואין וגירושין בקרב יהודים נעשים לפי המשפט העברי. תשלום מזונות הילדים מצוי פעמים רבות בלב המחלוקת בין ההורים במסגרת הליכי הגירושין, כאשר צד אחד ינסה לצמצם את היקף חיובו במזונות למינימום והצד האחר ינסה לקבל מזונות גבוהים ככל הניתן.

על מנת להשיג את התוצאות הטובות ביותר עבורכם ועבור ילדיכם בנוגע לחיוב דמי המזונות, חשוב להקדים ולהתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום דיני המשפחה ולגבש עמו את אסטרטגיית הפעולה המתאימה בעניינכם.

חיוב דמי מזונות ילדים

002משרדנו עוסק הן בייצוג נשים לצורך קבלת סכום דמי מזונות ההולם את צרכיהן וצורכי הקטינים והן בייצוג אבות החייבים במזונות ומתלוננים על כך שסכום התשלום אשר נפסק לחובתם אינו מבוסס על אומדן אמיתי של הכנסותיהם וחשים כי אין הם יכולים לעמוד בחיובים אשר נפסקו לחובתם.

מקובל לחלק את דמי המזונות לשתי קטגוריות נפרדות:

  • מזונות הכרחיים – המזונות ההכרחיים נועדו לממן את צרכיו הבסיסיים של כל ילד כגון מזון, ביגוד, חינוך, מדור, הוצאות מדור, טיפולים רפואיים ועוד. תשלום דמי המזונות ההכרחיים, אינו תלוי במצבו ובמסוגלותו הכלכלית של האב, דהיינו בין אם האב עני, עשיר, מובטל וכיו"ב, האב חב בהם באופן אבסולוטי. חיוב זה על פי הדין העברי הינו עד הגיע הקטין לגיל 6, אולם חובה זו הורחבה בהמשך עד לגיל 15.
  • מזונות מדין צדקה – מזונות מדין צדקה נועדו לממן את צרכי הילדים אשר אינם נכללים בגדר "צרכים הכרחיים" ובדרך כלל יחולקו על פי היקף הכנסותיהם של כל אחד מההורים. חיוב זה על פי הדין העברי הינו מהגיע הקטין לגיל 15 ועד הגיעו לגיל 18.

דמי המזונות משולמים בהתאם לעקרונות הנ"ל עד הגיע הקטין לגיל 18, כאשר על פי פסיקות בתי המשפט במהלך שירותו הצבאי של הילד, ישולמו עבורו דמי מזונות בהיקף של כשליש מדמי המזונות ששולמו עד לאותה נקודה.

כיצד יחושבו דמי המזונות?

לשאלה שכיחה זו אין תשובה חד משמעית, משום שאין בנמצא נוסחה ברורה שמטרתה לקבוע את דמי המזונות בכל מקרה ומקרה. בפועל, דמי המזונות נקבעים בהסתמך על הנסיבות המובאות בפני בית המשפט בכל תיק ותיק וזאת לצד התלות בזהותו של השופט עצמו. בדיוק מסיבה זו קשה לצפות מבעוד מועד את סכום המזונות אשר ייפסק.

ככלל, במסגרת תביעת מזונות, בודק בית המשפט את רמת הכנסתם של כל אחד מההורים (הן הכנסה מעבודה קבועה והן זכויות כספיות נוספות שיש לכל אחד מהם), צורכי הקטינים, תוך בחינת רמת החיים לה הורגלו טרם פרוץ הסכסוך בין ההורים.

גם להיקף בו שוהים הילדים עם כל אחד מההורים קיימת השלכה על היקף החיוב במזונות. כך למשל, נפסק על ידי בית המשפט כי כאשר הילדים מצויים במשמורת משותפת ושוהים באופן שוויוני אצל כל אחד מההורים, ירד חיוב המזונות ב-25%. לאחרונה אף פסק בית המשפט לענייני משפחה על ביטול חובת האב בתשלום דמי מזונות וזאת עקב חלוקה שוויונית בין ההורים. הפסיקות בתחום מזונות הילדים בהתפתחות מתמדת ולכן חשוב לקבל ייעוץ מעורך דין המתמחה בדיני משפחה אשר בקי בפסיקה העדכנית.

לא בטוחים לגבי זכויותיכם המשפטיות? חוששים כי אתם עלולים לשלם מזונות גבוהים? על מנת להשיג את מבוקשכם, בין אם כבר נפסקו דמי מזונות שאינם מספקים אתכם ובין אם נפסקו לחובתכם דמי מזונות גבוהים מדי, אני מזמינה אתכם לפנות אליי לקביעת פגישת ייעוץ בכל סוגיה בנושא. במהלך הפגישה נבחן את נסיבות המקרה הפרטי שלכם וביחד נבנה את אסטרטגיית ההתמודדות באמצעותה נשיג את המטרה, תוך הבטחת עתידכם הכלכלי ועתיד ילדיכם.

מעוניינים לקבל פרטים נוספים ו/או לקבוע פגישת ייעוץ?
חייגו עכשיו לטלפון 03-6007272 או 054-4666566
לחצו כאן למעבר לטופס יצירת קשר