רכוש

במסגרת הליכי פרידה וגירושין, הליך חלוקת הרכוש הינו אחד הנושאים המרכזיים והמורכבים ביותר העולים לדיון בין בני הזוג וזאת נוכח רגישותה של הסוגיה והשלכותיה על עתידו הכלכלי של כל אחד מבני הזוג, לכן מומלץ לתכנן בקפידה כל צעד וצעד ולנהל את ההליך בליווי צמוד של עורך דין המומחה בתחום דיני המשפחה אשר ישמור ויבטיח את זכויותיך.

בין חזקת השיתוף לחוק יחסי ממון

בכל הנוגע לחלוקת הרכוש, מבחין הדין הישראלי בין שני מושגים מרכזיים: חזקת השיתוף וחוק יחסי הממון.

002הלכת השיתוף חלה על זוגות אשר נישאו לפני 01.01.1974 וכן במקרים מסוימים על בני זוג לא נשואים שהינם ידועים בציבור.

הלכת השיתוף קובעת, כי כל רכוש אשר נצבר במהלך חייהם המשותפים, שייך לבני הזוג שווה בשווה ללא כל קשר לשאלת הרישום, אלא אם אחד מבני הזוג הוכיח כי לא הייתה כל כוונת שיתוף לגבי מכלול הנכסים או לגבי נכס ספציפי. אולם לעתים, במקרים חריגים, יקבע בית המשפט כי התקיים שיתוף גם בנכסים שנצברו עוד לפני הנישואין על ידי אחד מבני הזוג.

על פי הלכת השיתוף, זכותו של מי מבני הזוג ברכוש, אינה מתגבשת רק במקרה של פקיעת נישואין וניתן לדרוש את חלקו בכל עת.

חוק יחסי ממון בין בני זוג חל על זוגות נשואים אשר נישאו זה לזו לאחר 01.01.1974.

בניגוד להלכת השיתוף, חוק יחסי ממון התשל"ג-1973 קובע כי במידה ולא קיים הסכם ממון בין בני הזוג המסדיר את יחסיהם הרכושיים, רכוש אשר נצבר במהלך החיים המשותפים הינו רכוש משותף ללא כל תלות בשאלה על שם מי מהצדדים הוא נרשם ובמועד פקיעת הנישואין (מוות או גירושין), זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של מכלול הנכסים אשר נצברו.

חשוב לדעת כי "רכוש" משמעותו נכסי מקרקעין, זכויות סוציאליות, מוניטין, קרנות פנסיה, מניות, כספים, ביטוח מנהלים ואופציות.

לצורך חלוקת הרכוש, יהיה צורך להעריך את סך הרכוש אשר צבר כל אחד מבני הזוג במהלך החיים המשותפים ואם שווי הנכסים אינו זהה וישנו צד המחזיק בנכסים ששוויים גבוה יותר, יחויב הצד המחזיק ברכוש בשווי הגבוה יותר להעביר לבן/בת הזוג את מחצית ההפרש. דרך חלוקה זו מוגדרת בחוק כ "איזון משאבים".
יצוין כי חובות אשר נוצרו במהלך החיים המשותפים, נכנסים גם הם ל"איזון המשאבים", קרי כפי שהזכויות ברכוש משותפות לבני הזוג, כך גם החובות.

נכסים אשר נרכשו על ידי אחד מבני הזוג לפני הנישואין או שניתנו להם במתנה או בירושה, ככלל ועל פי חוק יחסי ממון, לא יבואו בחשבון במסגרת איזון המשאבים, אלא שפסיקת בתי המשפט בנושאים אלה אינה אחידה ומשתנה ממקרה למקרה. כך למשל, צד אשר טוען לשיתוף בנכס מסוים ומוכיח כי הייתה כוונת שיתוף, בית המשפט יכול להיווכח כי אכן נעשה שימוש משותף בנכס ועלול לפסוק פיצוי לצד השני ואף להורות על חלוקת רכוש שווה.

כמו כן, חשוב לדעת כי במסגרת חוק יחסי ממון ניתן לקבל גם סעדים לשמירת זכויות ולמנוע מהצד השני הברחת נכסים או העלמתם.

המפתח להצלחה

ניתן לטעות ולחשוב שמכיוון שנושא חלוקת הרכוש מוסדר בחוק, הרי שאין מקום לפרשנות בכל הנוגע לאופן החלוקה. המדובר בטעות נפוצה שכן בפועל, חלוקת הרכוש משתנה ממקרה למקרה וכן תלויה במספר נסיבות הקבועות בפסיקה.

חלוקת הרכוש הינה כאמור סוגיה מרכזית ומורכבת בהליך פרידה וגירושין, בהיותה זו אשר תכריע את עתידו הכלכלי של כל אחד מבני הזוג עם יציאתו לחיים עצמאיים. המחלוקות בנושאי הרכוש עלולות להגיע לכדי סכסוכים משפטיים ממושכים ומייגעים ולא פחות חשוב, אף להשפיע על עתיד הילדים אשר הופכים לשחקנים פעילים בעל כורחם ולכן ישנה חשיבות רבה לייצוג משפטי מקצועי על ידי עו"ד המומחה לענייני משפחה, הבקיא בחוק ובחידושי הפסיקה המשתנה.

פנו עוד היום לקבלת מידע נוסף ו/או לקביעת פגישת ייעוץ וביחד נבחן ברגישות ובזהירות הנדרשת את אסטרטגית הפעולה הנכונה ביותר עבורכם בהתאם לנסיבות המקרה, תוך עמידה על זכויותיכם ושמירה על עתידכם ועתיד ילדיכם.

מעוניינים לקבל פרטים נוספים ו/או לקבוע פגישת ייעוץ?
חייגו עכשיו לטלפון 03-6007272 או 054-4666566
לחצו כאן למעבר לטופס יצירת קשר